[งานแม่สอด] ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เทศบาลนครแม่สอด ประก

Read more

[งานราชการแม่สอด]สนามบินแม่สอดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา

ท่าอากาศยานแม่สอด(สน

Read more